Camerata Santa Cecilia Kolbudy
Kolbudy serwis informacyjny
Chór Gminy Kolbudy "Camerata Santa Cecilia" powstał we wrześniu 2002r. z inicjatywy mieszkańców Kolbud. Współzałożycielem zespołu i jego pierwszym dyrygentem był dr Waldemar Górski, obecnie profesor Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

Od początku istnienia prowadzi aktywną działalność koncertową, przede wszystkim na terenie gminy Kolbudy i powiatu gdańskiego.

Występował także w Polsce i poza jej granicami: na Litwie (2004), w Czechach (2005), na Ukrainie (2006) oraz w Niemczech (2007).

Chór zapraszany jest chętnie do udziału w uroczystościach o charakterze religijnym i patriotycznym. Bierze również udział w przeglądach i festiwalach chóralnych.

Jest laureatem III nagrody XIX-go Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni o Morzu w Wejherowie w 2006r oraz zdobywcą Srebrnego Dyplomu na III Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym "Mundus Cantat" w Sopocie w 2007r.

"Camerata Santa Cecilia" ma w swoim repertuarze utwory kompozytorów polskich i obcych. Są wśród nich kolędy i pastorałki, artystyczne opracowania pieśni ludowych, głównie z Kaszub, utwory o tematyce marynistycznej i patriotycznej, a także kompozycje jazzowe.
Ważną część repertuaru stanowi muzyka religijna.

Za swą działalność chór otrzymał medal Senatu Rzeczpospolitej Polskiej oraz nagrodę Pro Ecclesia et Populo.


Zespół współpracował z wybitnymi muzykami jazzowymi: Maciejem Sikałą, Cezarym Paciorekiem, Piotrem Lemańczykiem i Tomaszem Sowińskim.

Od listopada 2004r. dyrygentem zespołu jest Tatiana Adamkowicz, absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku i Podyplomowego Studium Emisji Głosu w Bydgoszczy.